Påmelding  2023
19/8-2023

regler

Vi skal gjøre vårt ytterste for at løypen skal føles både trygg, utfordrende og inneholde tilstrekkelig med mestringsopplevelser. Det er ditt ansvar å gjøre deg kjent med regler og vilkår som gjelder for løpet.

§1 Som deltaker i Romerikes Råeste sine løyper er du pliktig til å gjøre deg kjent med og godta våre regler/vilkår (se under).

§2 All deltakelse skjer på EGEN RISIKO. Romerikes Råeste frasier seg alt ansvar for skader på deltakere og deres utstyr. Om noen deltakere eller deres utstyr og/eller klær blir ødelagt, så er ikke arrangøren ansvarlig. Vi anbefaler alle deltakere til å ha forsikring for denne type løp.

§3 All registrering for Romerikes Råeste sine løyper er bindende, dvs. at du ikke har angrerett. Arrangørene kommer ikke til å betale tilbake innmeldingsavgift.

§4 Konkurranseledelsen forbeholder seg retten til å endre konkurransen når som helst.

§5 Banen vil være merket. Følg denne merkingen.

§6 Romerikes Råeste sine løyper er utfordrende. Om noen av dine medkonkurrenter trenger hjelp – skal du hjelpe.

§7 Samtlige hinder / straff skal gjennomføres før man kan gå videre i løypa. Straff blir forklart av funksjonær, samt er merket ved hinderet. Maksimalt 3 forsøk

§8 Har du eller noen andre medkonkurrenter skadet seg under løpet er du pliktig til å tilkalle konkurranseledelsens oppmerksomhet.

§9 Minimumsalder for å delta i barneløypen er 4 år, på 6 km 13 år og på 10 km 16 år. Som foresatt/forelder er du ansvarlig for deltakelsen for barn og ungdom under 18 år.

§10 Konkurranseledelsen forbeholder seg retten til å avlyse løpet. Om dette skjer så betales innmeldingsavgiften tilbake, men ingen erstatning for reiser eller hotellbestillinger vil erstattes.

§11 Det er ikke tillatt å være påvirket av alkohol eller andre rusmidler under løpet. Konkurranseledelsen har rett til å plukke deg av banen og diskvalifisere deg om du fremstår som påvirket.

​§12 Det er ikke tillatt å nytte prestasjonsfremmende middel. Konkurranseledelsen har rett til å plukke deg av banen og diskvalifisere deg om du oppleves som påvirket av et slikt middel.

§13 Det vil bli tatt bilder og/eller video ved arrangementet som brukes i markedsføringsøyemed og/eller på sosiale media, deltakeren er således innforstått med at han/hun kan framstå i bilder/video offentlig, og også bli nevnt ved navn.

Romerikes råeste samarbeidspartnere

No items found.
Renta, logo
No items found.
Viken fylkeskommune
Kiwi Nannestad, logo
bli samarbeidspartner